Plek in het dierenrijk

Het staat vast dat deze dieren hagedissen zijn, uit de groep van de leguanen en basilisken. Maar verder zijn het onderzoekers totaal niet over eens, hoe deze kleine hagedissen in de hagedissen- systematiek in te delen. Anatomisch onderzoek en resultaten uit verschillende genetische tests spreken elkaar tegen. Misschien zijn er dus 500 soorten anolissen, waar de kleine hagedisjes in de Bush er één van zijn. Misschien telt deze hagedis helemaal niet tot de anolissen, maar hoort samen met 25 andere soorten tot een eigen groepje. Vandaar ook de twee wetenschappelijke namen aan het begin van dit dierportret. In het Nederlands blijven we de soort tenminste voorlopig marmeranolis noemen, totdat er wat meer overeenstemming komt!

Eigenschappen van de Marmeranolis

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Marmoranolissen hebben een huidflap onder hun keel. Deze ‘keelvlag’ is bij mannetjes groter en opvallender gekleurd dan bij vrouwtjes. Als de territoriale mannetjes een rivaal zien, klappen ze met behulp van een botje de kleurrijke keelwam uit en knikken met hun hoofd. Dat ziet er aandoenlijk uit, maar feitelijk communiceren de anolissen op deze manier hun agressieve stemming.

Wist u dit al over marmeranolissen?

 • Mannetjes marmeranolis worden iets groter en zijn wat feller gekleurd dan de vrouwtjes.
 • De basiskleur van marmeranolissen is bruin, maar ze kunnen net als een kameleon van kleur veranderen. Hun huid kan zwart of felgroen worden, en vooral bij mannetjes komen ook blauwe en gele stukken huid voor.
 • Zoals alle hagedissen zijn marmeranolissen koudbloedig. Ze houden daarom van een zonnebad. Vooral aan het begin van de dag warmen ze lekker in de zon op om zo op bedrijfstemperatuur te komen voor hun activiteiten.
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Deze hagedissen leggen eieren. Het vrouwtje legt om de paar dagen één of twee eieren. De ontwikkeling duurt een aantal weken tot een paar maanden. Als de anolissen uit het ei komen, moeten ze helemaal voor zichzelf kunnen zorgen. En ze moeten opletten dat ze niet in de maag van een hongerige vogel of zelfs van een grotere anolis belanden – anolissen zijn namelijk kannibalistisch! 

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Kleine hagedissen zoals anolissen decimeren het aantal insecten in de buurt. Zelf zijn ze weer prooi voor slangen, grotere hagedissen en vogels.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

De experts van de Rode Lijst van Bedreigde Diersoorten hebben deze hagedissensoort nog niet onder de loep genomen. Het is daarom niet bekend, of ze bedreigd zijn. Hun leefgebied is klein; ze komen oorspronkelijk alleen voor op het eiland Guadeloupe. Maar daar komen ze wel in grote aantallen voor. En in Guyana zijn ze door mensen losgelaten, dus daar komen ze nu ook voor.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De marmeranolissen in Burgers’ Bush

Hoeveel van deze kleine hagedisjes er in de Bush  leven, weet niemand. Het is namelijk onmogelijk om ze te tellen. Maar het zijn er zeker meer dan honderd! Alleen zien veel bezoekers ze over het hoofd omdat ze vaak heel stil zitten en goed gecamoufleerd zijn. 

De marmeranolissen lusten insecten, zoals meelwormen (dat zijn keverlarven). Ook eten ze mieren en kleine vliegjes die op de voederplekken met nectar afkomen die eigenlijk voor de vogels zijn geplaatst.

Soms zien bezoekers een anolis zonder staart. Dat kan, want deze hagedisjes kunnen bij gevaar hun staart op een bepaalde plek laten afbreken. Het duurt dan even voordat de nieuwe staart is terug gegroeid. Trouwens, dit trucje van staart afwerpen werkt slechts één keer in het leven van een anolis.