Stagemogelijkheden

Gedurende het hele jaar biedt Burgers' Zoo stageplaatsen aan op de verschillende afdelingen in de dierverzorging, horeca en technische dienst.  Op andere afdelingen binnen Burgers' Zoo zijn er enkele mogelijkheden voor stageplaatsen. E.e.a. hangt vanzelfsprekend samen met de opleiding die je volgt, de periode waarin je stage moet lopen en op welke afdeling je stage wilt lopen. Daarnaast moet je opdracht/onderzoek aansluiten bij onze vraag en mogelijkheden. Helaas zijn stages en/of afstudeeropdrachten bij de Receptie niet mogelijk.

 

Snuffel-, maatschappelijke- of andere kortdurende stages

Aanvragen van stages voor één dag (snuffelstages) of korter dan 6 weken zijn niet mogelijk bij Burgers' Zoo. Dit vanwege veiligheid (dierverzorging) en tijdsdruk van de leidinggevenden.

 

Werkervaringsplekken

Binnen Burgers' Zoo zijn er beperkte mogelijkheden voor werkervaringsplaatsen. Binnen de dierverzorging is dit niet mogelijk vanwege de veiligheid en de diverse protocollen. Voor andere afdelingen zal per aanvraag gekeken worden of er mogelijkheden zijn.

 

Onderzoeksstages of afstudeerstages

Het aanbod van onderzoeksstages en afstudeerstages op HBO of universitair niveau is beperkt binnen Burgers' Zoo. Per aanvraag zal er gekeken worden of er mogelijkheden zijn.

Solliciteer voor een stageplek