Citizen science vrijwilliger worden in Koninklijke Burgers' Zoo

Solliciteer direct Solliciteer direct

Verschillende types onderzoek

Het Citizen Science team buigt zich over urgente onderzoeksvragen op gebied van gedragsonderzoek. Biologen of dierverzorgers hebben dan een gekaderde onderzoekvraag waarop ze vrij snel een antwoord willen hebben, op basis van gedegen observaties. Het Citizen Science team houdt zich echter ook met mensen bezig: zij observeren bezoekers of nemen enquetes af.

De Citizen Science vrijwilligers hebben nadrukkelijk niet de taak om tijdens de dataopname de bezoekers uitgebreid over (hun) onderzoek te informeren – dat doen namelijk de educatieve vrijwilligers.

De opleiding

Om deel uit te kunnen maken van dit team, is een interne opleiding nodig; ongeacht de professionele vooropleiding van de vrijwilliger. De opleidingsavonden voor de Citizen Science vrijwilligers zijn normaliter op vrijdag, van 19 tot 21 uur. Deelname aan de kennismakingsbijeenkomst en de drie algemene lesavonden is een vereiste. Voor gedragsonderzoeken is vaak per project nog een extra opleidingsbijeenkomst nodig aan de start van het project.

Beperkte beschikbaarheid?

Bent u, in verband met andere verplichtingen, maar heel af en toe beschikbaar om data op te nemen? Dan is dat wel een belemmering om bij dit team aan te sluiten. Want bij dierobservaties zal het regelmatig om onderzoeksthema’s gaan die op korte termijn bijvoorbeeld een week of tien dagen lang uitgevoerd moeten worden. De dataopname gebeurt dan elke dag, in blokken van twee uur. Het is dan natuurlijk veel prettiger en levert betrouwbaardere data op, als een kleinere ploeg mensen veel uren in zo’n onderzoek stopt, dan dat veel mensen telkens slechts twee uur observeren. Daarom gaat onze voorkeur uit naar deelnemers die veel tijd beschikbaar hebben en flexibel zijn.  

Het gewenste profiel voor Citizen Science vrijwilligers

  • Mensen met affiniteit voor onderzoek, zelfstandig, analytisch en oplossingsgericht.
  • We gaan er ook van uit dat deelnemers bekend zijn met het programma Excel en zich kunnen redden bij het werken met in Google Drive gedeelte documenten. Gevorderde kennis in statistiek is geen vereiste, maar het zou fijn zijn als je nu al begrijpt wat het verschil tussen een gemiddelde en een mediaan is.
  • Je zal minimaal 48 uur per jaar in deze nieuwe hobby stoppen. Dat zijn 24 inzetten van elk twee uur om data op te nemen. In de realiteit ben je meer tijd kwijt, omdat je de door jouw verzamelde data ook nog thuis in gaat voeren in de computer, zodat ze verder verwerkt en geanalyseerd kunnen worden. Thuis over een computer met Office en internetaansluiting beschikken, is een vereiste. Alleen als je diegene bent die thuis ook (delen van) de data-analyse en rapportage doet, telt dit thuiswerk ook als inzet.

  • De voorkeur met het team vrijwilligers op dit vlak gaat uit naar deelnemers met een brede inzetbaarheid; zowel in tijd als in onderzoeksgebied. Het is daarom niet wenselijk dat de deelnemers zich nu al specialiseren in dier- of mensonderzoek.
  • Minimale leeftijd bij begin van de cursus 18 jaar, maximale leeftijd 75 jaar. Enige fysieke fitheid is nodig, je moet b.v. twee uur lang in de vochtige warmte van Bush of Mangrove kunnen staan en lopen.
  • Het gaat om vrijwilligerswerk; op de reiskosten na bieden we geen vergoeding of salaris. De reiskostenvergoeding gaat pas in als na afronding van de basisopleiding hebt voldaan en je voor dataopname en onderzoeken wordt ingezet. Aan reiskosten worden maximaal 60km per dag vergoed (19 cent per kilometer).Wie verder weg woont, draagt de meerkosten zelf.

We hebben hier geen afspraken of overeenkomsten met opleidingsinstituten getroffen dat het vrijwilligerswerk in dit team voor studiepunten mee telt.

De eerstvolgende cursus

Op het moment is nog niet bekend wanneer er weer een opleidingsmodule wordt gegeven voor beginnende Citizen Science vrijwilligers. Vermoedelijk zal dit pas in 2024 weer het geval zijn.

Is het wat voor u om Citizen Science vrijwilliger te worden?

Vul dan vrijblijvend uw gegevens in op dit formulier. Uw naam en emailadres worden dan opgeslagen op in een database (u ontvangt géén ontvangstbevestiging). In de aanloop van een nieuwe cursus nemen we dan contact met u op. We geven dan per mail aan, wanneer de cursusavonden plaats vinden en sturen het formulier toe waarmee u zich desgewenst inderdaad aan kunt melden.

 Als u  daarna ‘op papier’ een goede kandidaat lijkt, wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsmiddag, met een kort intake-gesprek op de avond van dezelfde dag. Enkele dagen later hoort u of u aan de opleiding mee kunt doen.

Wie weet komt u over een paar maanden ons Citizen Science vrijwilligersteam versterken?