Plek in het dierenrijk

De basterdgemsbok, ook wel roan of paardantilope genoemd, is een antilope. In Burgers’ Safari vind je nog andere antilopensoorten, zoals de Oost-Afrikaanse spiesbok en de witbaardgnoe. Biologen tellen alle antilopen tot de groep van de holhoornige dieren. Daar vallen onder meer ook de bantengs in de Rimba onder. Alle holhoornige hoefdieren zijn herkauwers.

Eigenschappen van de Basterdgemsbok (niet meer in Burgers' Zoo)

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Vrouwelijke basterdgemsbokken leven in groepen, waarvan de samenstelling echter regelmatig wisselt. Ze tonen vaak imponeergedrag om hun rangorde onderling te bevestigen. Mannetjes vechten onderling uit, wie zich bij zo’n groep vrouwtjes aan mag sluiten. Dit mannetje verdedigt dan zijn groep en zelfs een lap grond van ongeveer een halve kilometer rondom zijn kudde tegen andere mannetjes.

Wist u dat al over de basterdgemsbok?

  • Bij de basterdgemsbok dragen zowel mannetjes als vrouwtjes hoorns.
  • De hoorns zijn een goed verdedigingswapen. Als een basterdgemsbok wordt aangevallen, rent hij eerst weg, dan draait hij zich bliksemsnel om, laat zich met de voorpoten op zijn polsen zakken en houdt zijn hoorns in richting van de aanvaller.
  • Deze antilopen zijn zo weerbaar, dat gezonde volwassen dieren nauwelijks iets te vrezen hebben van roofdieren.
  • Basterdgemsbokken drinken minimaal twee keer per dag water. Daarom zul je ze in de natuur nooit ver weg van een open waterbron vinden.
  • Basterdgemsbokken zijn de op een na grootste antilopen. Alleen elandantilopen zijn groter en zwaarder.
Voortplanting

Voortplanting

Een tijdje voor de bevalling zondert het drachtige vrouwtje zich van de groep af. De eerste paar dagen brengt de moeder met haar pasgeboren jong door op een beschutte plek. Dan sluit ze zich weer bij de kudde aan, het jong daarentegen blijft nog drie tot vier weken achter. Het wordt alleen opgezocht voor het zogen, twee keer per dag.

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Basterdgemsbokken eten gras. Ze geven daarbij de voorkeur aan langer gras, heel jong gras en blaadjes. Ze voeden zich bijzonder graag met de jonge grassprieten die na een natuurlijke brand in de savanne opkomen. Dit eiwitrijke en makkelijk te verteren plantaardig voedsel kent wel meer liefhebbers. De basterdgemsbok met zijn kleinere groepen komt daarom vooral in gebieden voor langs bosranden. In de klassieke grote, open savannelandschappen van Oost- en Zuid-Afrika ontbreekt hij; daar zou hij het moeten afleggen tegen andere planteneters die sterker staan in de concurrentiestrijd zoals zebra’s en gnoes.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Basterdgemsbokken zijn gelukkig nog niet met uitsterven bedreigd. Er wordt wel op gejaagd. Dat gebeurt niet alleen om het vlees, maar ook omdat men ze beschouwd als dieren die tseetseevliegen met zich mee brengen. En de mensen willen deze ziekte-overdragende insecten liefst niet in de buurt hebben. Meer dan de helft van de basterdgemsbokken leeft tegenwoordig in beschermde gebieden en in de meeste reservaten is de populatie stabiel.

Nieuws over de Basterdgemsbok (niet meer in Burgers' Zoo)

De basterdgemsbok in Burgers' Safari

De basterdgemsbokken leven met diverse andere hoefdieren zoals zebra’s, giraffen, neushoorns, gnoes en spiesbokken op de grote Safarivlakte van Burgers’ Zoo.

Elke avond gaan de hoefdieren van de Safari naar hun stallen, waar ze nog wat brokken krijgen. Daardoor wordt deze gang naar de binnenverblijven een routine die de dieren met iets positiefs verbinden.

Als de dierenarts een keer een ingreep moet plannen, gebeurt dat over het algemeen meteen in de ochtend. De dieren staan dan al op stal. Basterdgemsbokken zijn trouwens zeer moeilijk te verdoven. Om ze ‘onder zeil’ te krijgen, heeft de dierenarts bijna evenveel verdovingsmiddel nodig dan bij een meer als tien keer zo zware olifant!