Plek in het dierenrijk

‘Langoer’ komt uit het Hindi - een Indische taal - en betekent ‘lange staart’. De zeer lange staart is inderdaad een kenmerk van deze ongeveer 50 soorten en ondersoorten omvattende apengroep die aapdeskundigen ‘langoeren’ noemen. Langoeren komen alleen voor in Azië, maar ze hebben vrij nauwe familie in Afrika, namelijk de franjeapen. Van de apensoorten die in Burgers’ Zoo te zien zijn, zijn ze nog het meest verwant aan de laponders in de Rimba en de mangabeys bij de gorilla’s.

Eigenschappen van de Brillangoer (niet meer in Burgers' Zoo)

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Bladeren vormen het hoofdvoedsel van brillangoeren. Omdat bladeren in het bos volop aanwezig zijn, bestaat er bij deze apen weinig voedselconcurrentie onderling. De rangorde is daarom bij langoeren niet sterk aanwezig. De dieren gaan vriendelijk met elkaar om en als ze rusten, zitten ze vaak in lichaamscontact met elkaar. 

Wist u dit al over brillangoeren?

  • Omdat bladeren niet heel veel energie bevatten, rusten brillangoeren naar verhouding veel. Hun siëstas zijn behoorlijk uitgebreid, ook omdat ze na een maaltijd even een pauze inlassen om rustig te kunnen verteren.
  • In de natuur houden deze apen zich het liefst op in het gesloten kroondak van het regenwoud. Springend bewegen ze zich voort van boom naar boom. Ze komen nauwelijks naar de grond toe.
  • Brillangoeren vormen soms haremgroepen met één mannetje en een aantal vrouwtjes, maar soms ook groepen bestaande uit meerdere mannetjes en meerdere vrouwtjes.
Voortplanting

Voortplanting

Na een draagtijd van zo’n vijf maanden komt een knaloranje jong ter wereld. Bij langoeren verzorgen alle vrouwtjes in de groep de jongen. Deze ‘babysitters’ dragen het jong al met zich mee als het pas enkele dagen oud is. Op de leeftijd van een paar weken wordt de kleur al minder fel en met ongeveer een half jaar zijn de jongen grijs als de ouders. Zodra de oranje signaalkleur verdwenen is, neemt de drang van de andere vrouwtjes om een jong te vertroetelen automatisch af.  

Eén met de natuur

Eén met de natuur

Bladeren bevatten cellulose en dit koolhydraat kunnen zoogdieren niet verteren. Eencellige organismen kunnen dat wel. Langoeren hebben een maag bestaande uit meerdere zakken, waarin miljoenen eencelligen de gekauwde bladeren verder verwerken en daarmee voor de apen verteerbaar maken. Door deze symbiose kunnen langoeren dus toch gebruik maken van deze rijkelijk aanwezige voedselbron!

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Brillangoeren zijn gelukkig niet sterk met uitsterven bedreigd. Ze zijn echter wel aangewezen op tropische bossen die steeds verder krimpen. Sommige populaties brillangoeren hebben wel geleerd om in de buurt van de mens te leven. Ze zijn zelfs al rustend gezien in de dakbalken van toeristenresorts!

De brillangoeren in de Rimba

Brillangoeren worden slechts in weinig dierentuinen gehouden. Dat komt mede doordat ze als bladspecialisten geen eenvoudig te houden dieren zijn. Gelukkig hebben wij de Bush, dus onze brillangoeren kunnen ook in de winter, als de inheemse bomen kaal zijn, genieten van vers tropisch blad. Daarnaast krijgen ze verschillende groenten te eten, zoals sperziebonen, broccoli en andijvie.

Voor deze apensoort is een gezamenlijk fokprogramma  in Europese dierentuinen opgericht. Burgers’ Zoo heeft hierbij het beheer van het stamboek van alle brillangoeren in Europa op zich genomen.