Plek in het dierenrijk

Zwartpuntrifhaaien zijn kraakbeenvissen, net als andere haaien en roggen. Binnen de 400 soorten haaien behoren ze tot de vrij soortenrijke groep van de requiemhaaien. De grotere zwartpunthaai die ook in Burgers’ Ocean leeft behoort, daar ook toe. Deze twee soorten zijn dus nauw aan elkaar verwant en lijken ook veel op elkaar. Andere soorten haaien in Burgers’ Ocean zijn de luipaardhaai en de epaulethaai.

Eigenschappen van de Zwartpuntrifhaai

Bijzonder gedrag

Bijzonder gedrag

Feitelijk weet men nog best weinig van het gedrag van zwartpuntrifhaaien in de natuur. Pas onlangs hebben biologen ontdekt dat deze soort zich weliswaar territoriaal opstelt, maar desondanks toch veel sociaal gedrag vertoont. Soms werken deze haaien zelfs samen bij de jacht. Ook kent iedere zwartpuntrifhaai zijn buren en met sommige soortgenoten kunnen ze duidelijk beter opschieten dan met andere – er bestaan dus een soort vriendschappen tussen de haaien!

Wist u dit al over zwartpuntrifhaaien?

 • Zwartpuntrifhaaien hebben een uitstekende reuk. Ze kunnen één druppel bloed in een miljoen liter water waarnemen. Omdat ze graag gewonde of zieke vissen als prooidieren nemen, komt deze vaardigheid wel goed van pas!
 • Achter in het oog hebben zwartpuntrifhaaien een reflecterend laagje. Hierdoor kunnen ze het licht dat op het oog valt twee keer zien. Dus in het schemer en bij nacht kunnen ze goed zien en succesvol op zicht jagen. Bekender is zo’n reflecterend laagje van bijvoorbeeld katachtigen of herten die ook goed in het donker kunnen zien.
 • Hun naam dragen zwartpuntrifhaaien terecht: aan de puntjes van hun vinnen ziet men zwarte vlekken. Het meest prominent is meestal de vlek bij de eerste rugvin.
 • Zwartpuntrifhaaien moeten continu blijven zwemmen om genoeg zuurstofrijk water langs hun kieuwen te laten stromen zodat ze kunnen ademen. Hoe deze haaien slapen, is onbekend. Wel maken continu zwemmende haaien regelmatig glijvluchten die mogelijk als korte slaapmomenten worden gebruikt.   
Over de voortplanting

Over de voortplanting

Zwartpuntrifhaaien zijn levendbarend. Ze kunnen één tot zes jongen per keer krijgen, maar meestal zijn dat er twee tot vier. De draagtijd kan blijkbaar enorm variëren, tussen negen en zestien maanden. Mogelijk hangen deze verschillen samen met het leefgebied van de haai en de watertemperatuur, maar om dit met zekerheid te kunnen zeggen, moet nog meer onderzoek plaatsvinden. Pasgeboren zwartpuntrifhaaien zijn tussen 30 en 50 cm lang. Direct na de geboorte kijkt de moeder niet meer naar haar jongen om.

Één met de natuur

Één met de natuur

Zwartpuntrifhaaien leven graag in ondiep water. Ze zwemmen vaak zo dicht bij het oppervlak dat de voor haaien typisch gevormde rugvin boven het water uitsteekt. Als mensen door de getijdenzone waden, kunnen ze zo’n haai ontmoeten. Op de tropische koraalriffen in de kustzones is de zwartpuntrifhaai één van de meest voorkomende haaiensoorten.

Bedreiging en bescherming

Bedreiging en bescherming

Zwartpuntrifhaaien hebben een relatief groot verspreidingsgebied en er wordt niet veel gericht op ze gejaagd. Ze zijn dus niet ernstig bedreigd. Toch zijn sommige populaties kwetsbaar, omdat deze vissen zich slechts langzaam voortplanten. Als lokaal het aantal zwartpunrtifhaaien slinkt door visserij, vervuild water of verlies aan geschikte koraalriffen, kunnen ze dit dus niet snel weer compenseren.

 • <

  <Onbekend >

  >
 • <

  <Niet bedreigd >

  >
 • <

  <Bijna bedreigd >

  >
 • <

  <Kwetsbaar >

  >
 • <

  <Bedreigd >

  >
 • <

  <Ernstig bedreigd >

  >
 • <

  <Uitgestorven in het wild >

  >
 • <

  <Uitgestorven >

  >
De zwartpuntrifhaaien in de Ocean

In Burgers’ Ocean zwemmen de zwartpuntrifhaaien in het grootste bassin, waar zo’n 3 miljoen liter zeewater in past. Deze soort heeft zeker een groot aquarium nodig, omdat zwartpuntrifhaaien zeer actieve zwemmers zijn die altijd in beweging blijven. Vaak zie je ze, net als in de natuur, vrij dicht bij het wateroppervlak zwemmen.

Net als de andere haaien in dit bassin krijgen de zwartpuntrifhaaien vier keer per week voedsel. De dierverzorgers bieden stukjes vis en inktvis aan vanaf het oppervlakte met een voedertang. Zo kunnen ze goed controleren hoeveel elke haai eet.